Loading Data
Print Report
Currency : USD No. of Shares : 20775562 Share Price : 8150,00 DKK
Recommendation Total: 9
Buy (6)Hold (2)Sell (1)
 
 2018YA2019YE2020YE2021YE
  NRI NRI NRI NRI
Sales (mln)39019400844302045211
Growth YY26,1%
EBITDA (mln)3806555162427186
EBIT (mln)627-2661322-5,7206711,42957
Pretax Profit (mln)238-266667-5,7145811,42411
Net Profit (mln)31692783386-4,311288,62024
Total Dividend (mln)3116632461194280
EPS152,0018,6054,2997,40
DPS150,00304,39294,52206,03
P/E8,566,322,912,7


Contributors: Barclays Capital, Clarksons Platou Securities, DNB Markets, Fearnley Securities, Handelsbanken Capital Markets, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley

Flikar
Yearly Helårsprognoser
Quarterly Kvartalsprognoser

Allmänt
Currency Redovisningsvaluta
No. Of Shares Antal aktier
Share price Aktiekurs
mln Miljoner

Variabler
Sales Omsättning
Pretax Resultat före skatt
EPS Nettoresultat per aktie
DPS Utdelning per aktie
P/E Aktiekurs i relation till nettoresultat per aktie
NRI Jämförelsestörande poster
Statistik
Growth YY(%) Tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år
Low Lägsta prognos
High Högsta prognos
Median Median
StDev Standardavvikelse
Contributors Antal bidragande analyshus i konsensus/Namn på bidragande analyshus
Change Q Prognosjustering sedan föregående kvartalsrapport
Change Y Prognosjustering sedan årskiftet
Up Q Antal uppjusterade prognoser sedan föregående kvartalsrapport
Down Q Antal nedjusterade prognoser sedan föregående kvartalsrapport
Unchanged Q Antal oförändrade prognoser sedan föregående kvartalsrapport
Periodangivelse
Y Helår
Q Kvartal
A Utfall
E Prognos
Dev Avvikelse mellan prognos och utfall i procent, justerat för skillnader i jämförelsestörande poster

Rekommendationer
Recommendation Total Totalt antal rekommendationer
Buy Köp/öka-rekommendation (antal inom parantes)
Hold Behåll/avvakta-rekommendation (antal inom parantes)
Sell Sälj/minska-rekommendation (antal inom parantes)