Loading Data
Print Report
Currency : USD No. of Shares : 20032000 Share Price : 17270,00 DKK
Recommendation Total: 8
Buy (2)Hold (4)Sell (2)
 
 2020YA2021YE2022YE2023YE
  NRI NRI NRI NRI
Sales (mln)39740491114501245488
Growth YY2,2%
EBITDA (mln)82261474597499095
EBIT (mln)41861062254674760
Pretax Profit (mln)3307980948334116
Net Profit (mln)2850880941023491
Total Dividend (mln)66111016774537269
EPS145,00439,77204,78174,26
DPS330,00507,56372,04362,87
P/E17,9


Contributors: ABG Sundal Collier, Danske Bank Markets, DNB Markets, Jyske Bank, SEB Equities

Flikar
Yearly Helårsprognoser
Quarterly Kvartalsprognoser

Allmänt
Currency Redovisningsvaluta
No. Of Shares Antal aktier
Share price Aktiekurs
mln Miljoner

Variabler
Sales Omsättning
Pretax Resultat före skatt
EPS Nettoresultat per aktie
DPS Utdelning per aktie
P/E Aktiekurs i relation till nettoresultat per aktie
NRI Jämförelsestörande poster
Statistik
Growth YY(%) Tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år
Low Lägsta prognos
High Högsta prognos
Median Median
StDev Standardavvikelse
Contributors Antal bidragande analyshus i konsensus/Namn på bidragande analyshus
Change Q Prognosjustering sedan föregående kvartalsrapport
Change Y Prognosjustering sedan årskiftet
Up Q Antal uppjusterade prognoser sedan föregående kvartalsrapport
Down Q Antal nedjusterade prognoser sedan föregående kvartalsrapport
Unchanged Q Antal oförändrade prognoser sedan föregående kvartalsrapport
Periodangivelse
Y Helår
Q Kvartal
A Utfall
E Prognos
Dev Avvikelse mellan prognos och utfall i procent, justerat för skillnader i jämförelsestörande poster

Rekommendationer
Recommendation Total Totalt antal rekommendationer
Buy Köp/öka-rekommendation (antal inom parantes)
Hold Behåll/avvakta-rekommendation (antal inom parantes)
Sell Sälj/minska-rekommendation (antal inom parantes)